Service Management

Cogas Infra & Beheer

“Door het GRIP traject heeft iedereen in beeld wat zijn of haar kerntaken zijn. De volgende stap is het veranderen van een regelaar naar een regisseur.”

De afdeling Hoofdnetten en Aansluitingen van Cogas Infra & Beheer heeft met Adigis een traject (GRIP) doorlopen dat uiteindelijk geleid heeft tot een betere project- en procesbeheersing, efficiënter werken, een op het proces afgestemde functie-indeling en verbeterde onderlinge samenwerking. Het succes is te danken aan een zorgvuldige aanpak waarin gestuurd werd op resultaat met ruimte voor ontwikkeling.

Het GRIP traject bestond uit 2 delen:

  1. GRIP krijgen op de projecten. Hierbij zijn 3 speerpunten benoemd; projectbeheersing, efficiency/procesrobuustheid en kwaliteit.
  1. GRIP krijgen op de eigen functie.

Het doel voor de teamleider was een effectieve aanpak te ontwikkelen voor het faciliteren van de ontwikkeling van zijn team. Voor de teamleden was het zaak een goed beeld te hebben van de rolinvulling en zich te ontwikkelen naar het gewenste niveau.

Samen met Adigis is Cogas er echter in geslaagd het traject succesvol af te ronden en een goede basis te leggen voor de toekomst.

Energie- en Automatiseringsbedrijf scherpt project- en serviceorganisatie aan

Door veranderende marktomstandigheden en een ambitie voor meer rendement is Adigis benaderd om te participeren in een veranderteam van een groot energie- en automatiseringsbedrijf.
Bij de start van het traject heeft het accent gelegen op begeleiding wat betreft procesontwikkeling in de projectorganisatie. Na deze succesvolle start is er een basis gelegd om professionele processen te implementeren me bijbehorende tools. Adigis is gevraagd om bij de implementatie de verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie- en gedragsontwikkeling bij management en medewerkers. Door de positieve ervaringen en zichtbare resultaten in de praktijk van projecten is besloten een vergelijkbaar traject in de serviceorganisatie op te starten. Door de jarenlange ervaring in de onderhoudsbranche en het vertrouwen in de kwaliteiten van Adigis zijn naast de organisatie- en gedragsaspecten ook de procesontwikkeling en bijbehorende tooling onderdeel van de opdracht geworden.

Grontmij Nederland beklimt veiligheidsladder

“De terugkoppeling van de auditoren beschouw ik als een groot compliment. Ze waren onder de indruk van de sprong die wij in 6 maanden tijd gerealiseerd hebben om van niveau 2 naar niveau 3 te komen.

Veiligheid van kantoor tot spoor.
Met dit motto als leidraad heeft Grontmij Nederland het veilig werken verbeterd en het Veilig Bewust Certificaat voor trede 2 en vervolgens 3 van de veiligheidsladder behaald. Samen met Adigis is Grontmij er in geslaagd om veilig werken een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het primaire proces en het veiligheidsbewustzijn op een hoger niveau te krijgen. Na het uitvoeren van een nulmeting veiligheid, bestaande uit interviews met management en medewerkers, bestond de aanpak uit een 2-sporenbeleid:

1. Houding en gedrag.
Het gezamenlijk opstellen en bespreken van de V&G-gedragsregels in de diverse overlegvormen.

2. Veiligheidssysteem.
Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak waarin de resultaten van de nulmeting afgezet zijn tegen de eisen van de veiligheidsladder.

Het succes van het traject wordt verklaard door een zorgvuldige aanpak waarin enerzijds gestuurd werd op het realiseren van het plan van aanpak en anderzijds ruimte was om met elkaar in gesprek te zijn over veilig werken

Vragen? Neem contact met ons op!