Voor VolkerRail heeft Adigis de selectie en de implementatie van het nieuwe ERP systeem begeleid. Na een gedegen ERP selectietraject is VolkerRail gestart met de implementatie van Building Solutions van Centric ter vervanging van hun ERP oplossing Baan IV en nagenoeg alle gekoppelde systemen.
Op planmatige wijze hebben de diverse project- en werkgroepen onder leiding van VolkerRail, Adigis projectmanagement en business consultants gedurende anderhalf jaar stap voor stap toegewerkt naar het in productie nemen van de eerste fase van de implementatie.

CaseVolkerrail

Voor VolkerRail was een nieuw systeem noodzakelijk omdat een correcte uitvoering en bewaking van de projecten voor VolkerRail steeds crucialer wordt, mede door toename van de concurrentie en de prijsdruk. De door VolkerRail gebruikte IT-tools ondersteunden het proces onvoldoende, omdat deze niet voldoende geïntegreerd of verouderd waren. Om de projecten beter te kunnen ondersteunen en bewaken, werd besloten een geïntegreerd projectmanagementsysteem aan te schaffen. Daarnaast realiseerde men zich zeer goed dat een nieuw systeem niet voldoende was maar dat er ook het nodige moest veranderen in de processen en het gedrag van mensen.

VolkerRail en Adigis hebben samen deze implementatie en verandering vormgegeven en tot een succesvol einde of beter gezegd het begin van een nieuwe manier van werken gebracht.