Adigis realiseerde voor meerdere netwerkbeheerders, verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van elektriciteits- en gasnetwerken, de optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van medewerkers en hun leidinggevende.
Men wilde leverbetrouwbaarheid verbeteren en meer grip krijgen op de interne werkdruk. Hiervoor is een planningsproces ingericht dat met begeleiding van Adigis is geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel van die implementatie was de ontwikkeling van het gedrag. Een planningsproces werkt alleen als er een goede samenwerking is tussen de planner en de projectmanagers. Informeren, betrokkenheid, (proces)afspraken, efficiënt overleg en transparantie werken zijn daar voorbeelden van. Er is inzicht in de beschikbare capaciteit waardoor realistische klantafspraken te maken zijn. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar meer klanttevredenheid.