“De terugkoppeling van de auditoren beschouw ik als een groot compliment. Ze waren onder de indruk van de sprong die wij in 6 maanden tijd gerealiseerd hebben om van niveau 2 naar niveau 3 te komen.

Veiligheid van kantoor tot spoor.
Met dit motto als leidraad heeft Grontmij Nederland het veilig werken verbeterd en het Veilig Bewust Certificaat voor trede 2 en vervolgens 3 van de veiligheidsladder behaald. Samen met Adigis is Grontmij er in geslaagd om veilig werken een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het primaire proces en het veiligheidsbewustzijn op een hoger niveau te krijgen. Na het uitvoeren van een nulmeting veiligheid, bestaande uit interviews met management en medewerkers, bestond de aanpak uit een 2-sporenbeleid:

1. Houding en gedrag.
Het gezamenlijk opstellen en bespreken van de V&G-gedragsregels in de diverse overlegvormen.

2. Veiligheidssysteem.
Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak waarin de resultaten van de nulmeting afgezet zijn tegen de eisen van de veiligheidsladder.

Het succes van het traject wordt verklaard door een zorgvuldige aanpak waarin enerzijds gestuurd werd op het realiseren van het plan van aanpak en anderzijds ruimte was om met elkaar in gesprek te zijn over veilig werken