Door veranderende marktomstandigheden en een ambitie voor meer rendement is Adigis benaderd om te participeren in een veranderteam van een groot energie- en automatiseringsbedrijf.
Bij de start van het traject heeft het accent gelegen op begeleiding wat betreft procesontwikkeling in de projectorganisatie. Na deze succesvolle start is er een basis gelegd om professionele processen te implementeren me bijbehorende tools. Adigis is gevraagd om bij de implementatie de verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie- en gedragsontwikkeling bij management en medewerkers. Door de positieve ervaringen en zichtbare resultaten in de praktijk van projecten is besloten een vergelijkbaar traject in de serviceorganisatie op te starten. Door de jarenlange ervaring in de onderhoudsbranche en het vertrouwen in de kwaliteiten van Adigis zijn naast de organisatie- en gedragsaspecten ook de procesontwikkeling en bijbehorende tooling onderdeel van de opdracht geworden.