“Door het GRIP traject heeft iedereen in beeld wat zijn of haar kerntaken zijn. De volgende stap is het veranderen van een regelaar naar een regisseur.”

De afdeling Hoofdnetten en Aansluitingen van Cogas Infra & Beheer heeft met Adigis een traject (GRIP) doorlopen dat uiteindelijk geleid heeft tot een betere project- en procesbeheersing, efficiënter werken, een op het proces afgestemde functie-indeling en verbeterde onderlinge samenwerking. Het succes is te danken aan een zorgvuldige aanpak waarin gestuurd werd op resultaat met ruimte voor ontwikkeling.

Het GRIP traject bestond uit 2 delen:

  1. GRIP krijgen op de projecten. Hierbij zijn 3 speerpunten benoemd; projectbeheersing, efficiency/procesrobuustheid en kwaliteit.
  1. GRIP krijgen op de eigen functie.

Het doel voor de teamleider was een effectieve aanpak te ontwikkelen voor het faciliteren van de ontwikkeling van zijn team. Voor de teamleden was het zaak een goed beeld te hebben van de rolinvulling en zich te ontwikkelen naar het gewenste niveau.

Samen met Adigis is Cogas er echter in geslaagd het traject succesvol af te ronden en een goede basis te leggen voor de toekomst.